Politica de confidențialitate

Cuprins

Introducere

  1. Politica de confidentialitatea
  2. Securitate informatii
  3. Responsabilitate
  4. Drepturi de autor
  5. Corespondența cu clientul
  6. Abordarea obiecțiilor de calitate
  7. Date Personale

Introducere

Site-ul electronic www.masterplastsrl.ro este proprietatea exclusivă a S.C. MASTERPLAST ROMÂNIA S.R.L., având ca date de identificare la ORC Bihor J05/153/2001, şi CUI RO13718003, capital social 36.000 RON, cont bancar RO14RZBR0000060003379136, deschis la RAIFFEISEN ORADEA SUCURSALA LOTUS, cu sediul social în Oradea, Şoseaua Borşului nr. 45, cod 410605, tel. 0259 465 456 şi fax. 0259 435 134, e-mail info@masterplastsrl.ro. Produsele şi serviciile furnizate pe site-ul www.mastreplastsrl.ro fac obiectul termenilor şi condiţiilor de mai jos. Societatea MASTERPLAST ROMÂNIA S.R.L. îşi asumă dreptul de a putea modifica aceste prevederi, precum şi site-ul www.masterplastsrl.ro şi structura acestuia fără nicio altă notificare prealabilă către utilizatorii săi.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a acestui site. Continuarea accesării acestui site presupune că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.masterplastsrl.ro.
S.C. MASTERPLAST ROMÂNIA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu acei clienţi care au în istoricul colaborării livrări refuzate din motive nejustificat

1.

POLITICĂ DE CONFI
DENŢIALITATE

Site-ul www.masterplastsrl.ro garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic.
Site- ul www.masterplastsrl.ro nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu încurajează SPAM-ul, nu vinde şi nu cedează către terţi adresele de email obţinute prin intermediul site-ului www.masterplastsrl.ro. De asemenea, www.masterplastsrl.ro nu divulgă datele dumneavoastră personale altor persoane care accesează paginile acestui site.
Vom transmite datele dumneavoastră personale autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR“) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electleiice.
Administrarea si mentenanta acestui website, care presupune si utilizarea de cookies, astfel incat sa asiguram interactiuni rapide si facile intre utilizatori si website (temeiul juridic: art. 6 alin. (1) lit. a) si f) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra si interesul legitim al SC Masterplast Romania SRL, dupa caz). Folosim module cookie pentru a face ca oferta noastră să fie ușor de utilizat. Acestea sunt fișiere text mici stocate cu ajutorul browserului de pe dispozitiv. Nu fac nici un rău. Unele module cookie rămân stocate pe dispozitiv până când le ștergeți. Acestea ne permit să recunoaștem browserul dvs. data viitoare când vizitați site-ul Web.

2. SECURITATE INFORMAŢII

MASTERPLAST ROMÂNIA S.R.L. garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite precum şi a celor transmise prin sistemul său informatic, dar nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de www.masterplastsrl.ro nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, societatea MASTERPLAST ROMÂNIA S.R.L. nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul site-ului www.masterplastsrl.ro, sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul www. masterplastsrl .ro va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www. masterplastsrl .ro şi va duce la cercetarea penală împotriva acelor persoane care au încercat acest fapt.

3.

RESPONSA
BILITATE

MASTERPLAST ROMÂNIA S.R.L. va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000, privind regimul juridic al contractelor la distanţă, ceea ce conferă Cumpărătorului în condiţiile actului normativ menţionat dreptul, ca în termen de 10 zile, să denunţe unilateral Contractul, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală în scris (document semnat de Cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) preţul Contractului, condiţionat de returnarea Bunurilor şi Serviciilor. MASTERPLAST ROMÂNIA S.R.L. îşi rezervă dreptul ca atunci când consideră că acţiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenţie să solicite daune şi interese către Cumpărător, în condiţiile legislaţiei.

4. DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut al acestui site este proprietatea MASTERPLAST ROMÂNIA şi/sau a partenerilor săi, şi/sau a furnizorilor săi, şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială.
Prin conţinut se înţelege: texte, imagini, butoane, programe, reprezentări grafice, grafica web, scripturi, programe şi altele. Conţinutul nu poate fi copiat, modificat, distribuit, transmis, publicat, reprodus, descărcat, afişat, înregistrat, vândut, revândut sau exploatat parţial sau integral sau în orice altă formă fără acordul prealabil, în scris, a MASTERPLAST ROMÂNIA, respectiv a partenerilor sau a furnizorilor săi.
Nerespectarea oricăror elemente enumerate mai sus reprezintă infracţiune şi se pedepseşte conform legilor române în vigoare.

5. Corespondența cu clientul

Companiile din Grupul Masterplast vor șterge toate e-mailurile primite, împreună cu numele expeditorului, adresa de e-mail, data, ora și alte informații personale incluse în mesaj, în termen de zece ani de la data primiri.

6. Abordarea obiecțiilor de calitate

Vom cerceta întotdeauna orice obiecții de calitate pe care le faceți produsului comercializat de Masterplast, fie prin telefon, e-mail, scrisoare, poștă sau alt produs.

7. Date personale

Societatea MASTERPLAST ROMÂNIA S.R.L. nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către MASTERPLAST ROMÂNIA numai în scopul declarat al acestui site.